You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Programul CENTO este structurat pe doua module: interfata de configurare - CENTOBack Office si interfata de vanzare – CENTO Front Office.

CENTO Back Office este o aplicație de gestiune și management al stocurilor de marfă, care permite un control complet asupra unităților individuale sau a retelelor de magazine. Aplicația acoperă toata activitatea unui magazin de la recepția mărfurilor, tipărirea NIR-urilor, vânzarea și încasarea produselor vândute, schimbări de preț, raport de gestiune, registru de casă sau fișa de magazie-stoc produse.


Functionalitati:
  • Aprovizionare - calculează cantitatea optimă de produse, în funcție de vânzările realizate, sezonalitate, stocul existent, perioadă de vânzare, etc. Verifică stocurile critice stabilite la produsele de bază, care nu trebuie să lipsească din magazin și atenționează asupra lor. Automatizează procesul de întocmire a comenzii și trimiterea a ei la furnizori;
  • Recepție marfă - automatizare prin utilizarea codurilor de bare, verificarea facturii furnizorului cu comanda transmisă acestuia, obținerea automată a NIR-ului, încărcarea stocului;
  • Evidență solduri furnizori - pe baza recepțiilor, a termenelor de plată și a plaților efectuate, obțineți automat evidența clară a datoriilor către furnizori și a termenelor scadente;
  • Vânzare - preluare automată a vânzărilor realizate în CENTO front office, realizare vânzări cu facturi, aplicare politici de discount, fidelizare clienți, promoții, scădere a stocului cu descărcare automată de gestiune (cheltuieli cu marfa vândută). Susținerea vânzărilor de mărfuri vrac prin integrarea în sistem a cântarelor cu imprimantă de etichete (autoservire) și a cântarelor ce comunică on-line cu echipamentul de vânzare;
  • Încasare - preluare automată a încasărilor realizate în CENTO front office, realizare încasări prin casă sau prin bancă, gruparea încasărilor pe numerar, bancă, bonuri de masă și bonuri cadou pe firmele emitente, grupare încasări pe agent comercial, pe tură, pe magazin, pe o perioadă aleasă;
  • Evidență stocuri marfă - stocurile sunt evidențiate cantitativ - valoric, automat în urma înregistrării documentelor de intrare (facturi, avize, note de transfer), a documentelor de ieșire (bonuri fiscale, facturi, avize, note de transfer, bonuri de consum, procese verbale perisabilități), procese verbale de inventar. Valoarea mărfurilor este evidențiată automat în urma introducerii NIR-urilor, proceselor verbale de schimbare de preț și descărcării de gestiune.
  • Control deplin asupra activităților, mărfurilor, finanțelor - toate activitățile desfășurate în sistem se fac în urma identificării operatorului cu user și parolă în baza cărora primește drepturi de operare. Astfel, stabilirea prețurilor, promoțiilor, politicilor de fidelizare, plăți, inventare, transferuri, bonuri de consum sunt realizate numai de persoanele care au aceste responsabilități. Realizarea inventarelor se face rapid, utilizând echipamente tehnologice moderne, fără a opri procesul de vânzare. Predarea și primirea banilor de la lucrătorii comerciali se face cu verificarea facilă a încasărilor și dispozițiilor de plată. Valorile materiale și financiare furnizate de sistem în urma înregistrării documentelor, sunt disponibile în orice moment pentru a putea fi verificate cu fapticul;
  • Documente obligatorii - toate documentele cerute de legislația în vigoare sunt disponibile în orice moment: Registrul de casă, Raportul de gestiune zilnic, Schimbările de preț, Notele de intrare - recepție (NIR-uri);
  • Management - datele obținute prin utilizarea sistemului în activitatea curentă sunt transformate în informații de valoare necesare deciziilor printr-o serie de rapoarte: Viteza de rotatie a stocurilor, Raport de aprovizionare optimă, Stocuri la limita de avertizare, Adaos comercial pe produse, Adaos comercial pe grupe de marfă, Topul vânărilor de marfă, Rulaj marfă într-o perioadă, etc.

Pentru a vă ușura utilizarea programului CENTO back office aveți la dispoziție gratuit Nomenclatorul de Produse cu coduri de bare și Clasificarea ANAF, pe baza căruia puteți începe utilizarea sistemului în câteva ore de la instalare.

Mai multe functionalitatiAvantaje:
 • Creșterea vânzărilor - aveți la dispoziție rapoarte puternice cu care analizați rulajele de marfă, stocurile critice, mărfurile și cantitățile optime de aprovizionare, prețurile și adaosurile comerciale, pentru a vă crea stocul optim de marfă, cu un sortiment cât mai larg. Creați produse tractor pe grupe de marfă, la care aveți cel mai bun preț din piață, pentru a atrage clienții. Evitați pierderile de vânzări datorate lipsei de stoc la mărfurile cerute de clienții dunmeavoastră. Aceste măsuri vă sporesc capacitatea competitivă și duc la creșterea vânzărilor.
 • Fidelizarea și creșterea satisfacției clienților - aplicați politici de fidelizare a clienților, sesiuni de promoții și o gamă extinsă de produse pentru a fideliza clienții și a spori satisfcția acestora.
 • Optimizarea activităților curente - sunt automatizate procesele curente de funcționare care implică multă manoperă: recepții, etichetare produse, etichetare rafturi, schimbări de preț, rapoarte de gestiune, inventariere, etc. Activitatile pot fi realizate profesionist dar cu efort redus, iar personalul dispune de mai mult timp pentru servirea clienților sau pentru dispunerea mărfurilor.
 • Întărirea capacității de control a managementului - managementul are la dispoziție un set de instrumente de control al activităților, stocurilor și finanțelor cu ajutorul căruia să controleze o afacere cu un volum mare și locații situate în zone diferite.
 • Eliminarea amenzilor de la controalele financiare - aveți la dispoziție toate rapoartele, documentele și situațiile cerute de legislația în vigoare: bonuri ficale în care este trecută denumirea produselor vândute, recepțiile de marfă și centralizatorul de niruri, rapoartele de gestiune, rapoartele Z, registrul de casă, stocul cantitiv valoric și procesele verbale de schimbare de preț. Face-ți față oricărui control de la finanțe și evitați amenzile sau întreruperile de activitate.
 • Creșterea pieții potențiale prin deschiderea unui magazin on-line - dacă decideți să vă creșteți puterea de vânzare prin deschiderea unui magazin on-line, aveți posibilitatea (funcția nu intră în arhitectura standard, se achiziționează separat) să cuplați magazinul on-line la acest modul pentru a urmari comenzile de la clienți, comenzile către furnizori, stocurile, prețurile și livrările pentru o gestiune performantă și a acestui centru de profit.
 • Asistență profesională - găsiți în echipa nostră profesioniști cu o mare experiență, dornici să vă consilieze în domenii cheie ale activității dumneavoastră: organizare procese, control, analize și management, echipamente retail, etc. Ne bucurăm să vă împărtășim din experiența noastră și să vă dezvoltați afacerea utilizănd soluțiile noastre.